2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

English version

O wystawie mówi Jarosław Fliciński >>
Fotorelacja z otwarcia >>

>>

Wystawa trwa od 29 kwietnia. Finisaż:
niedziela, 22 maja 12.30

>>

5-6 maja - warsztaty parateatralne
12-13 maja - dom dla pszczół

>>

Plakaty uczniów Zespołu Szkół Plastycznych

>>

Gra miejska. Start:

Galeria Bielska BWA
piątek, 29 kwietnia, g. 17.0

>>

________________________

fotorelacja z wystawy >>
fotorelacja ze spotkania >>

English version

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>