2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

Prace - do 30 kwietnia br.

>>

Konkurs na film o Bielsku-Białej rozstrzygnięty!
Zobacz filmy >>

Fotorelacja >>

>>

Fotografie studentów UŚ

>>

English version

Jerzy Truszkowski pisze w magazynie "Szum" >>

>>

14 marca - 3 kwietnia
__________________

Katalogi nawet za pół ceny!
Kartki - 10 groszy
Plakaty za złotówkę

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>