2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

Propozycje scenariuszy
- do 19 czerwca 2016

>>

środa, 25 maja:
- 17.00 - spotkanie z Ryszardem Grzybem
- 18.00 - otwarcie wystawy

Artysta zaprasza na wystawę >>

>>

Fotorelacja z otwarcia >>
Dom dla pszczół >>

>>

English version

Mówi Jarosław Fliciński >>
Fotorelacja z otwarcia >>

>>

English version

Fotorelacja z otwarcia >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>