2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

3-30 stycznia
Wstęp wolny
___________________
Wystawa dostępna:
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00
soboty, niedziele i święta 10.00-18.00
___________________

Fotorelacje >>
relacja w tv.regionalna >>

English version

>>

Wystawa do 29 stycznia Wstęp wolny
Fotorelacja z wernisażu>>
relacja w tv.regionalna >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>