2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

8. Wystawa Kuratorska BIELSKIEJ JESIENI
kurator - Jolanta Ciesielska

(4.10 - 16.11.2014)

Oprowadzanie kuratorskie, wernisaż - relacja filmowa >>

Fotorelacja z wernisażu >>

Zdjęcia z ekspozycji >>

_________________________________________

English Version

>>

piątek, 31 października, g. 18.00 - finisaż projektu

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>