2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

Grand Prix
dla Martyny Czech
_________________________

W TVP2 Panorama >>
(od 22'41")

Relacja na YouTube >>
_________________

Wstęp na wystawę wolny!
_______________________

Strona Bielskiej Jesieni >>

>>

wykład Jerzego Truszkowskiego
wtorek, 8 grudnia, g. 18

>>

czwartek, 10 grudnia, g. 18

>>

Galeria Miasta Trzyniec (CZ)
do 6 grudnia 2015

fotorelacje >>

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>