2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

Fotorelacje:
otwarcie festiwalu >>
performans
Patrícii Corrêi >>  ekspozycje >>
_____________________

* Regionalna.tv >>
* YouTube >>

>>

7th New Zlin Salon, Czechy
Czytaj w "EXIT" >>

>>

Spotkanie z artystą YouTube >>

Czytaj w "EXIT" >>  EN >>

_____________________

English version

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>