2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

Najlepszy projekt w konkursie na scenariusz wystawy malarstwa
____________________

piątek, 28 października:

● 16.30 - oprowadzanie kuratorskie z udziałem artystów uczestniczących w wystawie

● 18.00 - otwarcie wystawy

>>

21 października - 30 listopada 2016
Klubokawiarnia Aquarium
_____________________

● poniedziałek, 28 listopada, godz. 18.00 - spotkanie autorskie Tomasza Jędrzejki

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>