2009


PUCHACZ PIKULA PAINTING POWER
Max Hexer, Ireneusz Puchacz przypomina sobie Chrystusa Mantegni i prezydenta Obamę patrząc przez okno bloku na komin elekrocieplowni, Sztuka.pl, listopad-grudzień 2009, nr 11-12, str. 29 (pdf)

Wystawa i performance Krzysztofa Zarębskiego:
Dorota Jarecka, Symulator lotu trutnia, Gazeta Wyborcza, nr 197.6110 z dnia  24 sierpnia 2009, str. 16 (Kultura)

Teresa Dudek Bujarek, Trzy malarskie światy depozytariuszy emocji, Relacje-Interpretacje, nr 15 (15), wrzesień 2009; recenzja trzech wystaw malarstwa w Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku: Michał Kliś, BYKI; Elżbieta Kuraj, MALARSTWO, Teresa Sztwiertnia, INNE MIEJSCA.

Prace - do 30 kwietnia br.
________________________

Regulamin, zgłoszenia >>

>>

24, 25, 26 marca
____________________

KONKURS! Krótki film o ulicach Bielska-Białej

* Wszystko o konkursie >>

* Filmowe zaproszenie >>

>>

English version

Fotorelacja >> Zdjęcia >>
Film >>

>>

English version

Fotorelacja >> Zdjęcia >>
Film  >>

>>

niedziela, 8 marca, 17.00

>>

sobota-niedziela, 14-15 marca 10.00-18.00

Artyści zapraszają >>

>>

*16 marca, godz. 19.00
*17 marca, 19.00 koncert dodatkowy

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>