Kolekcja liczy obecnie 904 dzieła - są to obrazy, grafiki, rysunki, fotografie oraz obiekty, rzeźby i tkaniny.

&

Willa Sixta - docelowa siedziba Kolekcji >>

&

Zgłoszenia do 30 kwietnia
____________________

Regulamin na stronie BJ >>

>>

Średnich Szkół Plastycznych

English version

>>

Klubokawiarnia Aquarium

English version

>>

21, 22, 23 marca, od 18.00
Konkurs Filmujemy Bielsko-Białą rozstrzygnięty

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>