Fotorelacje Krzysztofa Morcinka: wernisaż >>
ekspozycja >>
Film  Marcina Szendoła >>

English version
____________________

FINISAŻ WYSTAWY >>
czwartek, 25 sierpnia:
17.00 -
oprowadzanie kuratorskie z udziałem zaproszonych artystów


DOTKNIJ SZTUKI BWA - inauguracja projektu na smartfony

_____________________

19.00 - koncert Sławomir Pezda / Mateusz Gawęda Duo

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

Mural Natalii Rak

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>