Fotorelacje:
otwarcie festiwalu >>
performans
Patrícii Corrêi >>  ekspozycje >>
_____________________

* Regionalna.tv >>
* YouTube >>

_______________________

English version

>>

7th New Zlin Salon, Czechy
Czytaj w "EXIT" >>

>>

Spotkanie z artystą YouTube >>

Czytaj w "EXIT" >>  EN >>

_____________________

English version

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>