Propozycje scenariuszy należy nadsyłać
do 19 czerwca 2016

>>

English version

Mówi Jarosław Fliciński >>
Fotorelacja z otwarcia >>

>>

5-6 maja: warsztaty
12-13 maja: dom dla pszczół

>>

Plakaty uczniów "plastyka"

>>

________________________

fotorelacja z wystawy >>
fotorelacja ze spotkania >>

English version

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

>>