1-4 czerwca sala górna niedostępna dla widzów
Trwać będą obrady jury Bielskiej Jesieni

>>

_____________________
Szczegóły na stronie

Bielskiej Jesieni >>

>>

English version
____________________

Fotorelacja z wernisażu >>

>>

English version
________________
Fotorelacje: wernisaż >>
performans
 Patríci Corrêa >

______________
Bielska synagoga - poszukujemy świadków >>

>>

22 maja - 1 czerwca 2017
_____________________

POŻEGNANIE DRZEWA
Cecylia Malik ● Jacek Bożek 

>>

Kolekcja galerii w Igławie (Czechy)

>>

   Znajdź nas
   na Facebooku

 

   #galeriabielska 

>>